Hvorfor Iran ikke er et arabisk land

Hader FN Jøder? (April 2019).

Anonim

Gitt sin plassering i Midtøsten, muslimsk flertall, og språk som ligner arabisk, er Iran ofte mislabeled som en arabisk nasjon. Et kjent som "arian", Iran betyr "ariske land" og er utelatt fra listen over arabiske liga nasjoner i Midtøsten / Nord-Afrika regionen. Les videre for å oppdage hvorfor Iran ikke er et arabisk land.

Etnisitet og forfedre

Encyclopedia Britannica definerer en arab som "en hvis morsmål er arabisk". Referanseboken sier at begrepet historisk inkluderte de "nomadiske semitiske innbyggerne på den arabiske halvøy", og i moderne bruk omfatter det arabisktalende folk som strekker seg fra Mauretania til sørvestlige Iran. Med unntak av ulike minoritets etniske grupper i Iran (hvorav den ene er arabisk), er iranere persiske. Persisk historie begynner i stor grad med kong Cyrus den store, som krediteres med Babylon befrielse i 528 f.Kr., og den eldste kjente menneskerettighetserklæringen, kalt Cyrus Cylinder, som ligger i Londons britiske museum. Persiske og arabiske historier går bare sammen i det 7. århundre med islamsk erobring av Persia.

Religion

Selv om bare en minoritet av zoroastriere bor for tiden i Iran, var gamle persere Zoroastriske, en religion basert på profeten Zoroasters lære som opphøyet Ahura Mazda som den øverste Gud. Følgelig stammer mange dagens iranske feiringer, som Nowruz, Châhârshanbe Suri og Yaldâ, fra denne gamle religionen. Den islamske erobringen under Persias sasaniske imperium forårsaket imidlertid den gradvise nedgangen og en eventuell forskyvning av zoroastrianismen av islam. Et videre delende aspekt er det faktum at muslimske flertall nasjoner har en tendens til å følge islamske sunn gren mens Iran, en av bare en håndfull land, er flertallet Shia.

Språk

Det kan være lett å anta at persisk og arabisk er relatert, basert utelukkende på likheten av deres skript, men en rask studie av språkfamilier avslører at persisk er et indo-europeisk språk, mens arabisk er en semittisk. Før den islamske erobringen ble gamle og middel persiske skrevet i slike skript som gammel persisk cuneiform, pahlavi, aramesisk og avestan. Det var Tahirid-dynastiet som erstattet Pahlavi med det arabiske skriptet i det 9. århundre. Det 32-bokstaverte alfabetet som brukes i dag, inneholder fire bokstaver som ikke eksisterer på arabisk: p, ch, g (som golf) og zhe (som j i déjà vu). Selv om moderne perser har mange låneord fra arabisk - mye på samme måte som engelsk gjør fra fransk - for å kalle dem det samme eller til og med gjensidig forståelig er en grov feil.

Til tross for innføringen av islam har Iran beholdt sitt språk, identitet og tradisjoner, og skiller seg dermed fra nabolandene i arabiske land.